Despre actualitatea fenomenologiei. Interviu republicat cu Virgil Ciomoș

A discuta despre actualitatea fenomenologiei înseamnă a aborda problematica fundamentului ei, a ceea ce îi este esenţial pentru a reuşi încadrarea acesteia în „contemporaneitate”. Nu este vorba numai de a surprinde importanţa fenomenologiei în cadrul universităţilor sau centrelor de cercetare, ci despre impactul acestei discipline în relaţia cu alte discipline, […]

De la avatarizare la cyborgizare. Cam cât de trans-umani suntem?

„Termenul cyborg se referă la un organism cibernetic, un sistem om-maşină autoreglabil. Acesta este de fapt un hibrid om-maşină în care părţile maşinii devin substituiri ale integrate sau care acţionează drept completări ale organismului pentru a spori potenţialul de putere al corpului” (Lucia Simona Dinescu pe Featherstone şi Burrows, 1995). […]

The decentralized, recombinant and autopoietic rhizome serves as both a spatial attractor and a dynamic energizer

Rather than attempting to redefine the concept of Rhizoma, Obsolete Capitalism tries to problematize the idea of Deleuze and Guattari to “ make Rhizoma”.   How is it possible, in the changed scenario of cybernetic systems and networks, to produce a philosophical, artistic, and logistic approach that makes of decentralization, of floating […]

Vizualizarea metalimbajului din browser – (de)codare și ce înseamnă să locuiești într-un calculator

Într-o cutie, da. Ca să știi ce reprezintă acest lucru, trebuie să îi cunoști semnificația. Apariția calculatorului este asemănată din multe puncte de vedere cu apariția tiparului. Mulți teoreticieni afirmă că apariția noilor tehnologii de editare a textului au avut un impact covârșitor asupra întregii culturi, presupunând o nouă situare […]