Simptom: idealul care-ți strânge conștiința. Ți-o spintecă, ți-o sfârtecă pe dinăuntru până ce rămâi dezgolit, destrupat de orice realism. Rămâi o nălucă prelumblând spre visele aievea ale imaginației. Vârful nu

Dacă ești curios